بایگانی دسته: راهسازی

خلاصه نکات کلیدی راهسازی

راک فیل چیست: پر کردن پیشت پل ها با سنگدانه های درشت

بک فیل چیست: پر کردن محل لوله گذاری با خاک نرم و سرند شده

خلاصه از نکات مفید زیر را میتوانید در فایل کم حجم زیر دانلود نمایید

دانلود نکات کلیدی راهسازی