بایگانی برچسب: s

ضوابط محاسبه کسربهاء عملیات راهسازی

این دستورالعمل توسط شورای عالی فنی امور زیربنایی حمل نقل (کمیته زیرسازی و روسازی) برای پیمانکارانی که در زمینه پروژه های راهسازی فعالیت دارند تهیه شده است که می توانید آن را دانلود نمائیددانلود فایل جرائم زیرسازی و روسازی

خلاصه نکات کلیدی راهسازی

راک فیل چیست: پر کردن پیشت پل ها با سنگدانه های درشت

بک فیل چیست: پر کردن محل لوله گذاری با خاک نرم و سرند شده

خلاصه از نکات مفید زیر را میتوانید در فایل کم حجم زیر دانلود نمایید

دانلود نکات کلیدی راهسازی