بایگانی برچسب: s

ضوابط محاسبه کسربهاء عملیات راهسازی

این دستورالعمل توسط شورای عالی فنی امور زیربنایی حمل نقل (کمیته زیرسازی و روسازی) برای پیمانکارانی که در زمینه پروژه های راهسازی فعالیت دارند تهیه شده است که می توانید آن را دانلود نمائیددانلود فایل جرائم زیرسازی و روسازی